Chống cháy

Sản phẩm có chức năng chống cháy rất đa dạng.

3-4

Sản phẩm Vật liệu Chức năng Vật liệu thường dùng
PORON Polyurethane Foam Đệm chống cháy: UL  HBF CH, MX , ML, MS, MH , SRU
NanNex Silicone foam Silicone foam: UL V-0 TL
Basotect Melamine foam Melamine foam nhẹ và mềm: UL  V-0 V3012, G, W
PE-Z Polyolefin foam Vật liệu Polyolefin: UL  HF-1 LD 24FR , LD 33 FM
Cell Damper Polyurethane Foam PU foam có tỷ trọng cao, mềm, độ cứng trung bình và cao:  UL  HBF BF-150, BF-300, BF-500, BF-700