Làm kín

Những sản phẩm của Inoac: PORON, NanNex and PE-Z đáp ứng được những yêu cầu làm kín cao.

3-7

Sản phẩm Vật liệu Chức năng Vật liệu thường dùng
PORON Polyurethane Foam Kín, đệm, mỏng. PORON: HH, ML, MS , MH . SRS
NanNex Silicone foam close cell, độ nén thấp. TL series
PE-Z Polyolefin foam Rất kín, nhẹ và mỏng. LD, EV