Làm sạch

Vật liệu PE-Z , MAPS : thân thiện với môi trường.

3-2

Sản phẩm Vật liệu Chức năng Vật liệu thường dùng
PE-Z Polyolefin foam Lớp FDA LD, EC series
MAPS Polyolefin foam Kháng dung môi và hóa chất, có thể tái chế. K001, ST-30 , ST 15, VT-20