Lọc

Thẩm thấu ổn định.

3-9

Sản phẩm Vật liệu Chức năng Vật liệu thường dùng
MAPS Polyolefin foam Hạt lọc được nâng cao và phù hợp, thông qua việc kiểm soát kích thước và cấu trúc của phân tử. K001, TM38, VT20, ST30, ST15