Đạt chứng nhận ISO 14001:2004

799

5-1-1

           Tiêu chuẩn ISO 14001 cung cấp các công cụ thiết thực cho các công ty và tổ chức nhân biết và quản lý trách nhiệm đối với môi trường .Các tiêu chuẩn trọng tâm về các phương pháp cụ thể như thanh tra, thông tin liên lạc, biểu thị và phân tích chu kỳ sống, cũng như những thách thức về môi trường như biến đổi khí hậu.
Nhằm đáp ứng mục tiêu quản lý hiệu quả môi trường làm việc và thân thiện đối với môi trường thiên nhiên,toàn bộ nhân viên đã được đào tạo về ISO 14001:2004.

          Sau khi đánh giá và cải thiện, IPV đã đạt chứng nhận ISO 14001:2004 vào tháng 9 năm 2015.

banner-footer
banner-footer
banner-footer
banner-footer
SHARE