Hội nghị QCC & KAIZEN

1144

5-2-1

          Hằng năm, INOAC GROUP tổ chức Hội Nghị QCC & KAIZEN. Sự kiện này tạo cơ hội cho người lao động chia sẻ những thàn công về hoạt động cải tiến liên tục.

         Kaizen là một quá trình cải tiến hàng ngày, mục đích là vượt ra ngoài những cải tiến năng suất đơn giản. Đồng thời cũng là một quá trình, khi thực hiện một cách chính xác, đời thường nơi làm việc , loại bỏ nhưng công việc quá khó, và dạy người ta làm thế nào để thực hiện các thí nghiệm về công việc của mình bằng cách sử dụng phương pháp khoa học và cách học để phát hiện và loại bỏ hoa phí trong quá trình kinh doanh.Quá trình này cho thấy một cách tiếp cận người lao động và tăng năng suất .

          Tại Việt Nam có 3 công ty: INOAC VIETNAM Co.,Ltd (IVC); INOUE RUBBER VIETNAM Co.,Ltd (IRC); INOAC POLYMER VIETNAM Co.,Ltd (IPV). Hội nghị QCC & KAIZEN 2016 được tổ chức bởi công ty IVC tại Hà Nội, 5 đội KAIZEN tham gia với các chủ đề về tang năng suất sản xuất, giảm tỉ lệ phế phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu,…
Tất cả các đội đã tham gia với một tinh thần đồng đội, hào hứng, thân thiện.
Đội chiến thắng năm nay là đại diện của IRC, đội này sẽ tham gia hội nghị QCC & KAIZEN tiếp theo tại INOAC GROUP và có một cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ các công ty tại Nhật Bản.

banner-footer
banner-footer
banner-footer
banner-footer
SHARE