Mở rộng diện tích nhà xưởng

1296

4-1

          Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sự phát triển nhanh chóng của hoạt động sản xuất, công ty INOAC POLYMER VIÊT NAM đã được mở rộng diện tích nhà xưởng vào tháng 4 năm 2015.
          Với diện tích là 2048 m2, tổng nhân lực 26 người, ngoài việc phát triển ổn định nhà xưởng gia công các sản phẩm từ PU foam,PE foam, Poron, Rubber Sponge,… công ty cũng đang đầu tư và lắp đặt thiết bị để phát triển những sản phẩm khác như plastic film, Cool Gel, Neo Carter, bánh xe…

          Từ năm 2015 đến năm 2016, IPV đã đầu từ một số máy móc nhằm đáp ứng sự tăng trưởng nhanh của Doanh số bán hàng.
          Tháng Mười Một năm 2015, nhập 1 máy dập định hình (SPC600BG)
          Tháng Bảy năm 2016 nhập 1 máy cắt đứng (ADM)
          Tháng Tám năm 2016, nhập 1 máy dập định hình (Full cut)
         
         

banner-footer
banner-footer
banner-footer
banner-footer
SHARE