Nhận giải thưởng nhà cung cấp quản lý chất lượng tốt nhất.

1434

2-1

         Vào ngày 2 tháng 3 năm 2014 Công ty TNHH Harada Industries Vietnam đã tổ chức hội nghị về Quản lý chất lượng

          Hội nghị này là cơ hội để tất cả các nhà cung cấp của công ty Harada chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng.

          Được đại diện bởi ông Yuji Abe và ông Lộc, Công ty INOAC đã được nhận giải thưởng nhà cung cấp quản lýchất lượng tốt nhất của Công ty TNHH Harada Industries Vietnam.

banner-footer
banner-footer
banner-footer
banner-footer
SHARE