Mixel Series

8.MIXEL SERIES

4Thông tin sản phẩm
Sản phẩm MIXEL là “ loại vật liệu chức năng từ nhiều chức năng kết lại bằng cách nghiền nát và trộn vật liệu có đặc tính khác nhau”. “Nó là một sản phẩm được sản xuất bằng cách tận dụng nghiền các phần vụn và thừa của nguyên vật liệu còn sót lại được tạo ra trong quá trình sản xuất”.

[ Vật liệu] Urethane, rubber sponge, và bông mỹ phẩm.
[ Ứng dụng ] Vật liệu đệm, Vật liệu thổi khuôn, vật liệu xanh.
[ Kỹ thuật ] Xay, công đoạn kết dính lại foam, đúc khuôn.

Tính chất và đặc điểm
1. Không giống như trong trường hợp công đoạn tái kết dính foam thông thường, các tính năng của vật liệu gốc được sao chép lại.
2. Vật liệu được nghiền là một loại vật liệu thổi khuôn đúc trong đó lợi dụng những đặc tính của loại foam ban đầu.
3. Dễ dàng thay đổi các tính chất vật lý.
4. Dễ dàng lựa chọn phương pháp sản xuất.
5. Có thể đáp ứng nhu cầu về khối lượng thấp.
Chức năng
1)Pelemat P-500
Tính chất đệm, tính chất hấp thụ rung xóc, và đặc tính cách nhiệt
2)Thảm phòng chống thiệt hại thiên tai
Trọng lượng nhẹ, chống cháy và đặc tính làm đệm.
3)Mũ bảo hộ
Trọng lượng nhẹ, đặc tính chống xóc, chống cháy.
4)MIXEL GP
Thẩm thấu không khí cao
5)MIXEL GR và GN
Với tính chất giữ nước, hấp thụ nước, nhẹ được cung cấp cho các cơ sở trồng rừng