Nội thất

4-6

Sản phẩm Tên vật liệu ứng dụng  Loại vật liệu
PU foam COLORFOAM

MOTOPREN

PU foam được sử dụng như một vật liệu đệm trong rất nhiều ứng dụng, có tính chất mềm, có thể điều chỉnh được độ cứng và độ đặc của vật liệu. Vật liệu Colorfoam được sử dụng rộng rãi như một vật liệu đệm cho đồ nội thất. COLORFOAM : ECT, ECS, ECA, EGT-C, ER-1,ER-4, EFF, EFS-3,…)
MOLTOPREN (SC, SF, SM-55)
PU foam MOLTOFILTER MOLTOFILTER được sử dụng rộng rãi tring phương tiện vận tải, máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị điện tử văn phòng, đồ gỗ, may mặc, đồ điện gia dụng, sản phẩm âm thanh, các sản phẩm mỹ phẩm và vệ sinh,… – MF Series Physical Properies (MF-8, MF-13, MF-20,…)

– CF Series Physical Properies (CFH-13, CFH-20, CFH-30,…)

 

PU foam SPECIAL PURPOSE FOAM PU foam được sử dụng trong các thiết bị điện tử văn phòng và các thiết bị điện gia dụng Polyurethane foam, PE-LITE, Rubber sponge
PU foam MIXEL SERIES Loại vật liệu MIXEL SERIES được sử dụng như vật liệu đệm, vật liệu nổ đúc trong công nghiệp.