Rubber sponge

Closed Cell

Gomspor ( Rubber Sponge) có nhiều kích thước khác nhau, với kích thước tiêu chuẩn cơ bản: độ dày 30mm x rộng 1000mm x dài 1000mm.

Các lọại GOMSPOR: EPDM, NR and CR.

Inoac cung cấp nhiều chọn lựa cho GOMSPOR với khả năng chống cháy hoặc điều kiện thời tiết khác nhau.

Ngoài màu sắc chính là màu đen thì còn có nhiều màu khác: Trắng, xanh, cam…

1
Open Cell

Sau khi foaming, EPDM sẽ được làm thành open cell từ closed cell.

Có nhiều loại màu sắc khác nhau: Trắng, xám, đen…

2

 

Special material

Rubber Sponge được phân chia với các chức năng khác nhau:

  • Lưu huỳnh thấp.
  • Dẫn điện.
  • Ngăn dầu ( NBR)
  • Silicon
3

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM:

GRADE Products group Hardness Color Product size
N-131 Closed cell foam(NR group) 22±5 White 30 mm ×1000 mm × 1300 mm
N-145 Closed cell foam(NR group) 20±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
30 mm ×1000 mm × 1500 mm
30 mm ×1000 mm × 2000 mm
N-146 Closed cell foam(NR group) 30±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
25 mm ×1000 mm × 1300 mm
N-147 Closed cell foam(NR group) 33±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
N-148 Closed cell foam(NR group) 15 Black 25 mm ×1000 mm × 1300 mm
N-149 Closed cell foam(NR group) 8±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
N-151 Closed cell foam(NR group) 15±5 Green 25 mm ×1000 mm × 1000 mm
N-155 Closed cell foam(NR group) 30±5 Green 25 mm ×1000 mm × 1000 mm
N-4700 Closed cell foam(NR group) 55±5 Black 20 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4205 Closed cell foam(CR group) 10±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4215 Closed cell foam(CR group) 15±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4255 Closed cell foam(CR group)
Closed cell foam(Special mateial)
15±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4266 Closed cell foam(CR group)
Closed cell foam(Special mateial)
20±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4305 Closed cell foam(CR group) 25±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
30 mm ×1000 mm × 1300 mm
30 mm ×1000 mm × 2000 mm
C-4310 Closed cell foam(CR group) 23±5 White 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4315 Closed cell foam(CR group) 20±5 Gray 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4405 Closed cell foam(CR group) 25±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4500 Closed cell foam(CR group) 40±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4505 Closed cell foam(CR group) 35±5 Black 20 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4555 Closed cell foam(CR group) 50±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
C-4600 Closed cell foam(CR group) 50±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
CD-4302 Closed cell foam(CR group)
Closed cell foam(Special mateial)
25±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4070 Closed cell foam(EPDM group) 5±3 Black 33 mm ×1000 mm × 1300 mm
E-4088 Closed cell foam(EPDM group) 7±5 Black 33 mm ×1000 mm × 1300 mm
30 mm ×1000 mm × 2000 mm
E-4108 Closed cell foam(EPDM group) 15±5 Gray 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4188 Closed cell foam(EPDM group) 10±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4238 Closed cell foam(EPDM group)
Closed cell foam(Special mateial)
10±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4288 Closed cell foam(EPDM group) 12±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1500 mm
E-4338 Closed cell foam(EPDM group)
Closed cell foam(Special mateial)
20±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4382 Closed cell foam(EPDM group)
Closed cell foam(Special mateial)
20±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4385 Closed cell foam(EPDM group)
Closed cell foam(Special mateial)
25±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4388 Closed cell foam(EPDM group) 20±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
30 mm ×1000 mm × 1300 mm
E-4390 Closed cell foam(EPDM group) 20±5 White 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4408 Closed cell foam(EPDM group) 35±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
E-4488 Closed cell foam(EPDM group) 35±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
NBR-4112 Closed cell foam(Special mateial) 15±5 Black 30 mm ×1000 mm × 1000 mm
NBR-4413 Closed cell foam(Special mateial) 40±5 Black 25 mm ×1000 mm × 1000 mm
TT-4101 Closed cell foam(Special mateial) 10±5 Orange 22 mm × 500 mm × 1000 mm
TT-4102 Closed cell foam(Special mateial) 10±5 Gray 22 mm × 500 mm × 1000 mm
TT-4103 Closed cell foam(Special mateial) 15±5 Black 25 mm × 500 mm × 1000 mm
E-7010 Open cell foam Black, White,  Gray 30 mm ×1000 mm × 2000 mm
E-8000 Open cell foam Black 30 mm ×1000 mm × 2000 mm