Chống rung

Vật liệu : Cell Damper , PORON & NanNex giảm độ rung cho sản phẩm.

3-1

Sản phẩm Vật liệu Chức năng Vật liệu thường dùng
Cell Damper Polyurethane Foam Có nhiều loại tỷ trọng từ cao đến thấp, chống rung tốt. BF-150, BF-300, BF-500, BF-700
PORON Polyurethane Foam Có nhiều loại tỷ trọng và độ cứng khác nhau. HH, MX series
NanNex Silicone foam Đế Silicon, chịu được nhiệt độ cả cao và thấp. TL series