Xây dựng


4-3

Sản phẩm Vật liệu Ứng dụng chính Vật liệu thường dùng
PORON Polyurethane foam Vật liệu làm kín, chống vô nước cho các thiết bị gia dụng, mương cống. WA-20
NANNEX Silicone foam Kitchen seal, bath room seal, civil engineering sealing TL series
PE-Z Polyolefin foam Miếng đệm kín, chống nước hoặc miếng đệm trong xây dựng LD, HD grade
CELL DAMPER Polyurethane foam Vật liệu hấp thụ lực, chống rung, thường dùng trong xe tải công nghiệp, xây dựng BF -150,300,500 , 700